Een toverwoord? Nee, niet echt, iets wat we al jaren doen op diverse manieren. D.m.v. onze gedachten, die vorm krijgen in woord, gebaar, onze lichaamshouding en acties. Vanaf onze geboorte als kind groeiend naar volwassenheid, één geheelvormend met onze omgeving. Maar doen we dit wel goed? Is het woord, gebaar, onze houding en acties in overeenstemming met wat we werkelijk willen doen met en in ons leven?

Welk doel wij ook nastreven, wij zullen ons leven erop in moeten richten. Wij moeten ons verenigen met het onszelf gestelde doel. Ons hart ermee verbinden, want ons hart brengt leven, beweging en is een taal die een ieder spreekt. Of het nu om een bedrijf of de mens gaat die zich een doel hebben gesteld, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat alles op elkaar afgestemd moet zijn van het begin tot het eind. Een proces in uitvoering. Ofwel een gesloten cirkel, The Circle of Life.

Uw / Jouw cirkel in contact met de omgeving, verbonden aan de werkelijkheid waarin we leven. Op weg naar het ons gestelde doel. Het merendeel van de conflicten en de problemen in de wereld ontstaan door het niet goed met elkaar communiceren. Althans we begrijpen elkaar niet of willen dat niet omdat we niet: dezelfde taal spreken, hetzelfde beroep uitoefenen, dezelfde opleiding hebben genoten, dezelfde cultuur - achtergrond - inzichten hebben of de toekomst visie niet delen. De duidelijkheid ontbreekt. Soms is het gevoel en ons verstand met elkaar in conflict dan hebben wij zelfs een innerlijke ik communicatiestoornis. Wij volgen niet de stem van ons gevoel, ons gezamenlijk verbonden hart. Twee werkpaarden staan dus voor onze kar en die moeten wij samen leren mennen in de door ons gezamenlijk gewenste richting.

Of u nu, als bedrijf:

 • Relatiebinding wilt creëren;
 • Uw organisatie resultaat- én mensgericht wilt maken;
 • Een coachende stijl van leiderschap (verbindingsmanagement) in de gehele organisatie wilt verwezenlijken;
 • De visie, missie, strategie en doelstellingen helder wilt maken door de gehele organisatie heen;
 • Een slepend conflict opgelost wilt hebben;
 • Een organisatieverandering wilt doorvoeren;
 • Een cultuuromslag in uw organisatie wilt realiseren;

Of als mens:

 • Wilt weten wat u werkelijk wilt doen met / in uw leven
 • Wilt leren hoe u uw dromen / plannen om kunt zetten naar de realiteit, een loopbaan uitstippelen;
 • Wilt leren omgaan met veranderingen in de wereld of in het bedrijf waar u werkt;
 • Uw oude, (soms) negatieve (tegenwerkende) gewoontes wilt omzetten naar positieve, productieve en rustgevende gewoontes;
 • Doelgericht wilt leren werken;
 • Uw opleiding en ervaring om wilt zetten in toe te passen productieve acties ten gunste van uzelf en de omgeving waarin u actief bent;
 • Problemen ombuigen naar uitdagingen;

Dan wil ik u daarbij graag van dienst zijn.

Communicatie

U bent directeur van een MKB organisatie en u vraagt zich het volgende af; Wat betekend SiBam? Het antwoord: The Sound in Body and mind!

En wat kan ik ermee? Als je daar (opnieuw) naar luistert kom je weer tot communicatie met de sleutel tot uw eigen dromen en met die van hen die u daarbij al behulpzaam zijn en of vanaf heden kunnen zijn.

Mogen wij u uitnodigen uw dromen waar te maken?

Trek dan nu de schoenen aan die goed passen bij jouw eigen persoonlijke levensweg, die resulteerde in jouw eigen ondernemingsplan, om deze na de crisis jaren te vervolmaken, samen met hen die jou volgen!

Welkom op dit bijzondere deel van de site die u (opnieuw) toegang geeft tot de sleutel om uw eigen dromen waar te kunnen maken. Staat u stevig in uw schoenen om uw dromen waar te maken?

Is het antwoord ja, ga dan verder op uw levensweg!

Is het antwoord nee, kijk dan verder op deze site en ontmoet Ton Primus uw gids naar:

• Persoonlijk leiderschap

• Goed ondernemerschap

• MVO; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

• Een eenvoudige gestructureerde algemene bedrijfsvoering (KAM-HRM-NEN) als basis voor een Proactief ondernemersbeleid

Van integrale samenwerken krijgt u geen spijt, het kost hooguit een beetje tijd voor uw 1e prioriteit, door tijd te maken, samen even stil te staan om uw aandacht te richten op de weg die voor u ligt en deze op te zien lichten. Het levert u de:

• Q van Quality

• T van Time = geld en snelheid

• I van Invest

• i van in

• P van People = People, Planet, Profit

DE Q TIP; investeer in uzelf, uw mensen, en dus uw eigen onderneming. De beste investering in aandelen met de garantie op een goed rendement en op het voortbestaan van de onderneming en op een goed pensioen als dank voor MVO.

U maakt het verschil, door de keuzes die u vandaag maakt!

 

Uw omgeving verandert, de markt verandert, technieken veranderen, management systemen veranderen [KAM - ISO - VCA - Bouwbesluit - Systemengineering - MVO en Duurzaamheid - het nieuwe werken, etc.]

Hoe kunt u de veranderingen als mens en of bedrijf nu managen?

We zijn allemaal te druk met onze dagelijkse bezigheden en doen wat we altijd al deden. Maar dat wil niet zeggen dat we het altijd op de meest effectieve en efficiënte wijze doen. Een blinde vlek is vaak de oorzaak, het niet kunnen of niet willen zien. Oude patronen doorbreken stuit vaak op weerstand, tot dat we gedwongen worden door de veranderde omstandigheden en is het soms te laat.

Door nu geregeld positief kritisch naar uw eigen persoonlijk gedrag, de communicatie met uw omgeving en / of organisatie te (laten) kijken [zijn gedrag en intentie van alle betrokkenen nog op één lijn?] in overeenstemming met uw doel, dan kunt u zien waar de knelpunten liggen binnen het proces. Alleen op deze wijze kunt u problemen voor zijn. Want wat we ook doen als mens en / of bedrijf, we doorlopen een gezamenlijk proces.

Ik ben u graag van dienst.

 

Als u de aanwezige kennis van uw mensen én de beschikbare middelen in uw organisatie optimaal wilt gebruiken, dan zult u de mensen moeten trainen om hun kennis om te zetten in vaardigheden in het gebruik van de beschikbare middelen en management systemen.

Géén opleiding, cursus, training of workshops, voordat wij weten waar de behoefte ligt!

Ondernemers investeren vaak veel geld in de materiële middelen van het bedrijf. En sturen mogelijk ook nog wat mensen op cursus. En dan stokt het. Ze denken dat het dan vanzelf wel goed komt.

Jammer dan, want uit recentelijk onderzoek is gebleken dat vooral in het midden en klein bedrijf opleidingen van personeel weggegooid geld blijkt te zijn. De oorzaak ligt in het niet begeleiden van de werknemers na het volgen van de opleiding binnen het bedrijf, door de werkgever, om die kennis ook optimaal te kunnen inzetten. . Een andere oorzaak, goedkoop is duurkoop (vervang ze door goedkopere jongeren) vroegpensioen van ervaren krachten die de kennis maar vooral de ervaring nu ook niet meer over kunnen dragen, kunnen delen. Ook branche organisaties zoals VNO / NCW en UNETO / VNI melden dat er nog maar traag vooruitgang wordt geboekt op dit terrein, het voeren van een evenwichtig personeel en opleidingsbeleid.

 Als de opgedane kennis niet wordt omgezet in toepassingen binnen het bedrijf dan is het echt zonde van de investering. Daarom ook trainen, trainen en nog eens trainen. Maar dan wel on the job. Want je wilt alle beschikbare personeel direct inzetten om je product te produceren of je dienst te leveren.

Ik ben u met mijn methode van eenvoud en de magie van Passie, graag van dienst.

 

Mijn [HR] methodiek is er opgericht dat; er voor een ieder een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt gemaakt; dat het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) ook parallel moet lopen met het ondernemingsplan (OP) van de onderneming waar men werkt. Indien er niet voldoende raakvlakken zijn te vinden adviseren wij beide uit elkaar te gaan. Als je elkaar niet aanvult, versterkt, complementeert en niet kunt helpen, elkaars droom te verwezenlijken, waarom elkaar dan nog langer in de weg zitten. Alles hangt met alles samen dus stap met de juiste mensen in hetzelfde team, volg de gezamenlijke weg of ga je eigen weg.

Het doel is het maximale uit jezelf en het team te halen en de kwaliteit van het leven continu te verbeteren. Zelf bestuurder te zijn, feed back and feed forward geven en terugkoppelen, tip geven naar het doel.

Samen bereik je meer, maak gebruik van elkaars competenties voor optimale afstemming dan wordt het team ontwikkelplan (TOP) de bindende factor tussen OP en POP en bereik je de Sound in het bedrijf en de mens.
Ik ben u met mijn methode van eenvoud en de magie van Passie, graag van dienst

 

Ton Primus als gids heeft middels zijn coachingsprogramma u een aantal methoden te bieden die de balans zal helpen herstellen, mocht deze verstoort zijn. Hij leert u deze ten goede te gebruiken en zorgt dat u deze methoden ook bij uzelf kunt toepassen, in tijden van stress neemt hij even de aandacht voor het centrum van de storm. Het trainen van onze geest t.a.v. onze doelen, is het afstemmen op ons gemeenschappelijk hart. Want om ons doel te bereiken hebben wij een gezond lichaam en een gezonde levenshouding nodig t.o.v. onszelf en onze omgeving om het verschil te kunnen maken.

Zorg dus voor die: "Sound in Body and Mind" door af te stemmen; vele stemmen, één doel, alles hangt met alles samen. Dus leef met hart en ziel, om je dromen te verwezenlijken, gelukkig en gezond te zijn in je lichaam en in je geest en daardoor succesvol.

Als u behoefte heeft aan het inzichtelijk krijgen van uw persoonlijke ( / uw personeel zijn) houding t.a.v. u eigen ( / hun) gezondheid en uw ( / hun) werk, Dan is een nadere kennismaking voor beide partijen interessant. Ik ben u graag van dienst.

 

The Sound in Body and Mind wijst u de weg naar een gezonder leven.

Volg de workshop: "A New Way, manage your own life".

Maak met de magie van Passie je eigen droom waar.

Toepassing;

• bij loopbaan begeleiding

• persoonlijke leiderschapstraining

• (lifestyle) coaching

Voor de particuliere én de zakelijke markt.

Het valt in deze snel veranderende tijd ook niet mee om een eenvoudige verantwoorde keuze te maken als u kiest voor een gezond leven voor, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De vier stappen die zullen worden behandeld, zijn:

Uw lichaam en geest ontgiften.

Uw lichaam en geest juist voeden.

Meer bewegen.

Uw gezondheid behouden.

 PREVENTIE, ANTI-VEROUDERING, LEVENSVERLENGING, GEZONDHEID, MEER ENERGIE!

The Sound in Body and mind, stelt u met deze door Ton Primus ontwikkelde workshop in staat uw levenswijze op een eenvoudige en doelmatige manier aan te passen.

Verbetermanagement

Trainingen

Personal Coaching

A New Way

 

Terug naar boven

 

Terug naar boven

 

Terug naar boven

 

Terug naar boven

 

Terug naar boven

 

Terug naar boven

Gezondheid

Communicatie

SiBam

Verbetermanagement

Trainingen

Personal coaching

Gezondheid

A New Way

© 2015 Ton Primus

Alle rechten voorbehouden