Historie Ton Primus Consultancy

 

Ton Primus geboren op 4 - 4- 1955 te Arnhem

(als middelste van het gezin dat bestond uit een oudere zus en broer en twee jongere zussen)

 

Mijn familie geschiedenis met een hechte familie band, die in en na de II WO haar verantwoordelijkheid nam, zorgden voor;

De Roots van eenvoud, ambacht, ondernemen, ontwikkeling en zorgzame liefde en maakte dat ik via spelen in de achtertuin van Opa en Oma Ruiter in aanraking kwam met de werkplaats van Oom Gerrit (Daar werden TV's, Radio's, strijkbouten, stofzuigers gerepareerd) en oog kreeg voor werken en de Techniek. Later kreeg ik ook het installeren mee van Elektra-, Gas- en Waterleidingen, daar ik mee op pad ging met de werknemers van Oom Gerrit. Zo kreeg ik in beeld, hoe mijn toekomst eruit zou kunnen zien. Toen,op zeven jarige leeftijd, besloot ik: Dat Wil Ik Ook gaan Doen.

 

Dus ging ik bewust op weg om het te leren met vallen en weer opstaan. Theorie en Praktijk werden Ervaringen.

Ervaring werd vaardigheid en deze bleef ik aanscherpen tot in de (perfectie) puntjes. Eerst vanuit het vak Elektrotechniek, later doordat ik steeds meer ging samenwerken met andere vakdisciplines binnen de bouwkolom en omdat ik meer verantwoording toegewezen kreeg, ging ik kijken hoe kan ik nog beter samenwerken en communicatie problemen voorkomen.

Zo ging ik mijzelf verdiepen in de mens, het bedrijf en de organisatie wijze en vaktechnisch de breedte in. Het is een proces, het is werken, leren, leven en beleven tegelijkertijd. Het zaadje "Ik Wil" is op 7 jarige leeftijd in mijn hoofd geplant als een visie op de toekomst, hoe dienstverlenend bij te dragen. In mijn hoofd begint dus mijn droom. Ik bewerk met hart en ziel de grond, geeft voeding, water en met veel geduld en liefde zie ik mijn droom in de realiteit uitkomen. Ik word een professional in Electrical Engineering en Management Na elke stap naar een volgend niveau neem ik weer een nieuwe stap.

Tot ik besluit ondernemer te worden (dat was eind 1996) met als doel:

Van een probleem een kans te maken op doorontwikkeling.
Een visie op de toekomst werd opnieuw ontvouwd; de snelle ontwikkeling en verandering in flexibel personeelsbeleid / uitbesteden en onderaanneming (nu zzp en doorstarters); het nieuwe werken, maar ook het tijdgebrek en de snelheid van handelen vragen om een levend kwaliteitssysteem. Vakmanschap met ondernemersvaardigheden.

Daarin mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen in de kwaliteit van werk en leven en er zelf richting aan geven.

 

Kennis, ervaring, inzicht overdragen en daarmee anderen de weg wijzen, niet alleen meer voor een selecte groep, maar breder in een groter verband. Spreiding en versnippering van kennis en ervaring en hoe houd je het overzicht en toezicht op en maak je het weer tot één geheel.

 

Ook dat ondernemen is weer een reis op zichzelf een proces. Géén verschuiling meer in het grote geheel van een onderneming, maar de kop vol in de wind, je bloot geven, door fouten te durven maken en deze weer herstellen (waar mogelijk). Persoonlijke ontwikkelen door, je eigen specifieke bijdrage te leveren, kom je tot een staat van continu werken aan verbeteringen. Je gaat het proces leiden en laat je leiden tot Groei, tot Bloei, tot Vreugde en dan wil je die vreugde delen met wederom als doel: Kennis, ervaring, inzicht overdragen en daarmee anderen de weg wijzen in haar of zijn Leven vol met persoonlijke ontwikkeling een continu proces. Ik word een professional in Consultancy en in SiBam = the sound in de body and mind.

Met deze vernieuwde website laat ik u weten dat mijn gedrag en intentie op 1 lijn zijn met de opdracht - rol - taak die u mij verstrekt. Voor u een verbindende schakel en toegevoegde waarde te zijn in het managen van resultaten waar je blij van wordt.

© 2015 Ton Primus

Alle rechten voorbehouden