Voorbereiding

Wat u ook onderneemt, u moet weten wat u wilt!

Wat is het doel? Hoe, wanneer en waarmee kan ik mijn doel realiseren en wie gaat mij daarbij helpen? Kan ik het alleen? Moet ik het Niet doen, Zelf doen of Laten doen? Als dit bekend is kunnen wij (samen) kijken hoe wij dit doel voor u kunnen bereiken, door het maken van een gedegen plan. Dat heet dan: een goede werkvoorbereiding is het halve werk!

Net als een kok die een maaltijd gaat bereiden, kijken we eerst wat we nodig hebben voor de maaltijd, kopen dat in wat we niet in huis hebben en gaan aan het werk. Dan proeven we of alles op smaak is en serveren het daarna pas op een (mooi) bord. Maar een goede maaltijd moet ook betaalbaar zijn. Wij hebben een bedrijfsproces dat we goed willen besturen om dat doel te bereiken.

Een (installatie)bedrijf ontleent zijn bestaansrecht aan het voldoen van de eisen en wensen van de klant. Deze zijn gebaseerd op: kwaliteit, levertijd en prijs, [ofwel economische meest voordelige inschrijving (EMVI)]. Wat is de zwaarst wegende factor? Deze zal mede afhankelijk zijn van de organisatie structuur en de bijbehorende bedrijfsprocessen en het vertrouwen daarin (zoals: ontwerp; werk en of detailtekeningen; calculatie; werkvoorbereiding; tijdschema; uitvoering; projectbegeleiding; service en aftersales). Welke knelpunten kunnen we dan nog tegen komen? Knelpunten zijn bepalend voor winst, verlies en of faalkosten. De voorbereiding is per opdracht verschillend, evenals de wegende factoren en daarom is flexibiliteit van wezenlijker belang dan perfectie. Als een ontwerp installatietekening en / of werkdetailtekening op papier is gezet, dan kunnen we een deel calculatie maken of een directie begroting uitwerken tot op eco effectiviteit uitgewerkt als een goed rentmeester, MVO met ISO kwaliteitsborging. Deze calculatie moeten we zo opbouwen, dat we van daaruit ook het werk voor kunnen bereiden. Bij de pagina installatieontwerp hebben we al aangeduid dat het eigenlijk andersom moet, het verwerken van een pragmatisch installatieontwerp voldoet aan de wensen van de gebruiker (eventueel vastgelegd middels System Engineering, zonder te overdrijven in burocratie, angstdenken en het papier belangrijker wordt als goed vakmanschap en een vertrouwde en beproefde werkwijze). De werkvoorbereiding voldoet aan de wensen van de uitvoering, zo kunnen we ook de risico's beter praktijkgericht analyseren en de mogelijke knelpunten vooraf signaleren om daar de prijs mede op af te stemmen.

We vertalen de wens van de klant en de gebruiker naar een goed ontwerp die afgestemd is op de uitvoering en daarmee draaien we de zaak dus om en hebben we een calculatie / directiebegroting waarin de werkvoorbereiding in het bouwproces in stappen is verwerkt. En dat spaart kosten in het voortraject en mogelijk ook faalkosten tijdens het werk, omdat er vooruit is gedacht.

U ziet wel dat wat wij ook doen, "(integrale) samenwerking" en “Vooruitdenken” de alles verbindende schakel is tot succes.

Om het werk goed te organiseren heb je inspirerend verbindingsmanagement nodig en mensen die op de details letten, deeltaken uitvoeren die afgestemd zijn op de praktijk. Daar is veel vakmanschap en ervaring voor nodig in het hele bouwproces en op elke tree van de ladder. Want alles hangt met alles samen en is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alles vormt één geheel.

Mens en bedrijf in volledige harmonie, een samenwerkend geheel van mensen met één gemeenschappelijk doel!

De wijze waarop wij de ontbrekende verbindingsschakel voor u kunnen zijn, kunt u terugvinden bij de pagina consultancy en bij de installatie ontwerp / installatie toets, waar dit procesdeel dus al grotendeels in is verwerkt.

De wijze waarop het advies – ontwerp incl. 80% van de werkvoorbereiding tot stand komt; zie de 6 stappen bij raadgeving.

Projectmanagement

Om het (installatie) werk goed te organiseren heb je zoals gezegd inspirerend verbindingsmanagement nodig.

Om de verbinding tussen de klant – de gebruiker zijn eisen en wensen, zijn omgeving en de organisatie te maken is een goede communicatie nodig. De verbindende schakel tussen visie en werkvloer, het spreken van één gemeenschappelijke taal.

Dat betekent dat alle vernoemde zaken op deze websitepagina’s als door een spin in het web met elkaar moet worden doorverbonden met de klant en zijn omgeving.

Voor projectverwerving, projectvoorbereiding, projectbegeleiding, projectbewaking, oplevering en nazorg is er één aanspreekpunt. Overlappende werkzaamheden met informatiestromen die worden gecoördineerd en gecontroleerd, om onder leiding van de projectmanager tot één geheel te worden samen gesmeed.

Veelzijdigheid, vakkennis, delegeren, inzicht, structuur, overzicht, flexibiliteit, ervaring, maar vooral klantgerichtheid voor zowel de interne als externe klanten zijn de vaardigheden die de projectmanager langs het proces (de rode draad), van begin tot eind, moeten helpen om het proces te besturen.

Er zijn diverse methoden die de projectmanager ter beschikking staan, afhankelijk van de opdracht en de organisatiestructuur binnen het installatiebedrijf (als opdrachtgever) of voor u als opdrachtgever, om het proces zichtbaar te maken. Van wezenlijk belang voor de projectbewaking is dan ook een betrouwbare informatie stroom en rapportage. Een ondergeschoven kindje bij technische mensen en (installatie)bedrijven is dan vaak de administratie en of registratie. Deze is onontbeerlijk voor bijsturing van de voortgang, kosten, kwaliteit en het bedrijfsbeleid. Gelukkig is er met een goede automatisering en standaardisering al veel verbeterd.

Van invloed op het besturen van het proces zijn er ook de randverschijnselen zoals; het bouwbesluit en de wet ketenaansprakelijkheid, verschillende stroomleverende bedrijven en normeringen. Samen met de eisen en de wensen van de klant is dit de invoer naar de organisatie. De doorvoer van die informatie binnen de organisatie naar de uitvoering bepaalt de kwaliteit en dus ook de kwantiteit van het werk.

Zoals u heeft kunnen vernemen in de voorgaande tekst ben ik in staat, samen met mijn partners / specialisten u in deze bij te staan, te ondersteunen en of het werk deels of geheel uit handen te nemen. Want alles hangt met alles samen en is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alles vormt één geheel.

Mens en bedrijf in volledige harmonie, integrale samenwerking van mensen met één gemeenschappelijk doel!

Wij verzorgen graag voor u de praktische samenwerking van het hele proces, middels de taak; projectmanagement met een toegevoegde waarde, ad interim, maar na afloop behoud het voor u mijn toegevoegde waarde met mijn coachende stijl van leidinggeven.

Van (system) engineering – ontwerp – voorbereiding tot en met de uitvoering van het werk kunt u bij mij terecht of ik ondersteun u middels een van de deeltaken.  De wijze waarop de opdracht en of het advies tot stand komt; zie de 6 stappen bij raadgeving.

Inspectie

Nu de installatie door de projectleiding is opgeleverd, is het van belang te zorgen dat de installatie op alle onderdelen wordt gecontroleerd en getest op norm en veiligheid, voordat de installatie onder spanning wordt gezet. Een eerste oplevering – keuring volgens de NEN1010 is een minimale eis. Zoals u bij de installatietoets heeft kunnen lezen is het voor bestaande installaties evengoed van belang dit geregeld te herhalen, vooral bij wijzigingen van de installatie. Voor nieuwbouw is het voornamelijk voor het onderhoud en latere wijzigingen of aanpassingen van belang dat alle zaken goed worden verwerkt op een revisie tekening en goed wordt beheerd. Bij bestaande installaties is het van belang dat alle aanpassingen van de laatste jaren keurig zijn bijgehouden en doorgerekend.

Waarom? Zult u denken. Omdat vooral in de elektrotechniek gevaren en ongelukken vaak verstrekkende gevolgen kunnen hebben, niet alleen voor letselschade aan de mens maar ook voor de materiële gevolgschade. Zoals u weet, regelt de Arbo-wet de veiligheid gezondheid en welzijn op het werk. De arbeidsinspectie heeft middels onderzoek aangetoond dat bij het werken aan elektrische installaties de meeste ongelukken voorkomen. De eerste bron van ongevallen menselijk falen, de tweede bron wordt veroorzaakt door onveiligheid van materieel en installaties, terug te herleiden naar de eerste bron.

Daarom zijn er ook werk- en onderhoudsprocedures voor het werken in de nabijheid van en aan elektrotechnische installaties. Daarom is het van belang de installatie aanrakingsveilig op te leveren en dus inspecties uit te voeren. Maar ook voor het gebruik van elektrisch handgereedschap en / of arbeidsmiddelen is het verplicht deze jaarlijks te inspecteren. Deze moet worden voorzien van een keuringssticker en er moet een onderhoudsrapport met jaarplanning van zijn opgemaakt.

Al deze zaken over vernoemde veiligheid zijn bekend bij de installateur, vandaar dat naar de gebruiker waarborg installateur en andere vormen van certificering in het leven zijn geroepen. Om aan te tonen dat er op de juiste wijze wordt geïnspecteerd en gecontroleerd. Ook bij de grotere bedrijven lopen in het onderhoud vakmensen rond die op de hoogte zijn van de gevaren en zullen deze bedrijven net als de installatie bedrijven hun bedrijfsvoering daarop hebben aangepast. Maar heeft de gemiddelde gebruiker van een installatie daar notie van? En kunnen zij die externe partijen controleren?

Is er géén deskundigheid binnen de bedrijfsvoering, dan zoekt men dat voornamelijk buiten de deur, men besteedt dat uit. Maar daar is niet alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid mee verdwenen. Daarom zijn goede voorlichting, toelichting en bedieningsinstructies van belang. Zodat de gebruikers toch weten hoe te handelen. Een en ander is ook bekend via de ARBO risico beoordeling.

En bent u grootverbruiker [u heeft één of meerdere trafo aansluiting bij de energie maatschappij] dan is het zaak dit goed af te bakenen binnen de bedrijfsvoering en risico afdekking bij de verzekeringsmaatschappij. U bent dan ook de beheerder van het interne net, de distributie van energie op het eigen terrein.

Voor de inspectie en juiste toepassing van de NEN 3140 is de vraag: zelfdoen, uitbesteden of samen uitvoeren? Het voordeel na kennisoverdracht en het maken van een inspectie - onderhoudsplan, is het uitvoeren op een onafhankelijke basis en door een gecertificeerd bedrijf; en het actualiseren van de kennis binnen uw bedrijf.

Wilt u meer weten waarom, wanneer of hoe de inspecties en het beheer moeten worden uitgevoerd dan is een nadere kennismaking of een consult op zijn plaats. Bel 0481-351272 / 0654228871 of mail info@tonprimus.nl of gebruik het contact formulier en ik neem z.s.m. contact met u op.

De wijze waarop het advies en de eventuele uitvoering tot stand komt; zie de 6 stappen bij raadgeving.

Installatieontwerp

Installatietoets

Voorbereiding

Projectmanagement

Inspectie

Engineering

Ton Primus Electrical Engineering, maakt voor u het installatieontwerp dat bij de gebruiker past.

44 jaar praktijkervaring hebben mij geleerd dat er vaak te licht over dit onderdeel van het bouwproces wordt gedacht. Tijdens het bouwen vergat men de raakvlakken met de andere diciplines in het bouwproces. Was men vaak nog bezig in delen na te denken i.p.v. het geheel en over de functie en het gebruik van de installatie, het productie proces, het gebouw of de functionaliteit besturing - alarmering - bewaking - telecommunicatie. En bleek al ras dat je achter de feiten aanliep; er ontbrak een schakel in het proces. Zo was ik dus meer de probleemoplosser dan de engineer - installateur.

Ton Primus Consultancy, Specialist in generalist zijn, maakt voor u de verbindende schakel compleet. Het managen van resultaten waar je blij van wordt.

De wijze waarop wij engineeren;

• bij nieuwbouw, zie installatieontwerp;

• bij bestaand, upgrade of verbouw, zie installatietoets;

• of bij het proces van a tot z zie; werkvoorbereiding - projectmanagement - inspecties

En komt tot stand volgens de 6 stappen bij raadgeving.

 

 



 

 

 

 

Installatieontwerp

Of u nu ondernemer, manager, particulier, architect, aannemer 0f projectontwikkelaar bent, uw plannen en taken hebben allen, drie gemeenschappelijk noodzakelijke verbindende schakels nodig. Namelijk: Elektrotechnische Energie, Menselijke Energie en de Magie van Passie.

Zonder deze Energie géén idee, géén plan, géén communicatie, géén licht, géén beweging.

Voor de uitvoering van elk werk, is Elektrotechnische Energie, Menselijke Energie en de Magie van Passie nodig.

De extra faalkosten, de vechtcontracten waren vaak frustrerende conflicten, die de samenwerking in het totale bouwproces ondermijnden en dus de kosten nog verder liet oplopen.

Integraal samenwerken en lean denken zijn daarbij de sleutel tot het succes, geen ego maar Eco profit.

Om in het voortraject van een project rekening te houden met de laatste stand der techniek, comfortklassen, de actuele normen en voorschriften, energiezuinig – duurzaam installeren en de daarbij behorende kosten is het raadzaam om deze zaken vooraf door een specialist te laten onderzoeken.

Vooral om achteraf niet terug te hoeven blikken met de gedachte: Dit had kunnen worden voorkomen.

Dus vond ik dat het anders moest; dat de klant voorafgaande aan de start van het project over de diverse technische disciplines en de samenhang moest worden geïnformeerd. Dat zij / hij moest leren vooruit te denken over wat er allemaal noodzakelijk is, wat energie nodig heeft, wat met elkaar moet communiceren om goed te functioneren. Niet vanachter een tekentafel of bureau moet het ontwerp dogmatisch tot stand komen. Maar vanuit de behoefte van de gebruiker voor het optimaliseren van de te gebruiken installatie, het productie proces, het gebouw of de functionaliteit besturing - alarmering - bewaking - telecommunicatie.

Op deze wijze moet voor het project de oplossingen op papier komen. Dan heb je een persoon nodig die je door het proces heen loodst met zijn eigen specifieke vakkennis van de techniek en specifieke organisatiekennis van het bouwproces en bijbehorende bedrijfsvoering. Iemand die ook naar de organisatie kijkt om vooruit de blijven denken. Die de organisatie helpt een kloppend hart te geven aan het nieuw te bouwen project  en haar installatie.

Kortom iemand die vooraf de juiste vragen stelt.

De vernoemde kennis en ervaring zijn opgedaan in NL en DL t.a.v. diverse installaties te weten:

* Woningbouw;

* Utiliteitsbouw / retail;

* Industrie;

* Infra structurele projecten zoals;  GSM netwerkbouw 2G, E-GSM en 3G / UMTS;

    Metrostations en tunnel; afbouw laagspanningsinstallaties;

    Tunnel technische installaties; Energie voorziening en EMC beheersplan;

    Installaties langs het spoor; inspecties laagspanningsinstallaties;

    Installaties langs de weg; conditie meeting laagspanningsinstallaties;

    Hoogspanningsstations; gebouwgebonden, secundaire en telecominstallaties.

* Telecommunicatie;

* Privatisering Telecommunicatie en Energie markt;

Technisch is alles mogelijk. Hoe hou je al die verschillen, maar ook de noodzakelijke combinaties dan uit elkaar? Dan rijst er nog de vraag, is dit wat wij willen? Door mijn ruime ervaring, weten wij de diverse technieken die noodzakelijk zijn binnen het project te coördineren tot één geheel van installaties. Dit verwerken we dan in een pragmatisch installatieontwerp dat voldoet aan de wensen van de eindgebruiker. De ontbrekende schakel is gevonden om de verbinding tussen de Bouwkundig Architect, de gebruiker en de bouwer te maken.

Deze schakel kan ook het totaalpakket bestrijken daar ik ook samenwerk met een technisch bureau voor werktuigkundige installaties, die ik onder mijn verantwoordelijkheid inschakel. Een totale dienstverlening. Innovatief maar wel pragmatisch, creativiteit koppelen aan de opdrachtgever en medeverantwoordelijk zijn voor het te bereiken resultaat.

Een betere voorbereidingsfase levert een kostenbesparend, tijdwinnend, en plezierige productieperiode op.

De wijze waarop het ontwerp tot stand komt; zie de 6 stappen bij raadgeving.

 

 

 

Installatietoets

Als ondernemer investeert u voortdurend in goede voorzieningen voor uw bedrijf en uw medewerkers, een prettig werkklimaat is een belangrijke factor in de kwaliteitservaring van uw medewerkers, maar straalt dat ook uit op uw bezoekers en uw klanten.

Dus maak uw bedrijfsruimte een klasse beter!

Hoe weet u nu of uw installatie voldoet aan de Arbo-normen en de NEN 3140? Wel heel eenvoudig:

u laat uw installatie toetsen op gebruikscomfort, veiligheid, energiebesparing, uitstraling / kwaliteit, en (preventief) onderhoud t.b.v. goed beheers en risico management. Om vast te stellen of uw installatie veilig is of dat er mogelijkheden zijn tot energiebesparing, verhoogde bedrijfsefficiency en werkcomfort biedt, doet u de installatietoets.

Ton Primus Electrical Engineering heeft kennis van zaken om deze toets op grond van de laatste stand der techniek voor U te verzorgen en zal een advies ter verbetering en / of besparing uitbrengen nadat wij uw installatie aan een visuele inspectie hebben onderworpen (indien noodzakelijk via meeting zie inspecties).

Elektrotoets:

De veiligheid van apparatuur en installatie behoort tot de verantwoordelijkheid van de werkgever. Verouderde installaties en uitbreiding van gebruiksapparatuur, kunnen verhoogde en / of verborgen risico's met zich meebrengen. Te denken valt aan overbelasting of kortsluiting, maar ook de veiligheid van de gebruiker.

Verlichtingstoets:

Verlichting heeft een grote invloed op de kwaliteit van het werkklimaat, uitstraling, sfeer, comfort, verkoop en zelfs productiviteit. Is uw verlichting meer dan 10 jaar oud? Dan kan een investering voor nieuwe verlichting, d.m.v. energiezuinig verlichting, goed voor u uitpakken. Ook een verbeterd ontwerp kan het comfort en uitstraling ten goede komen.

Tele- Data- Alarm- en communicatietoets:

Niet meer weg te denken uit onze huidige bedrijfsvoering. Hoe beter deze infrastructuur in een bedrijf is geregeld, des te makkelijker is de bedrijfsruimte aan te passen of uit te breiden, flexibiliteit ten top. Een goede infrastructuur verhoogt niet alleen de veiligheid en het comfort, maar bespaart ook in tijd en geld.

Onderhoudstoets:

Hoe is het gesteld met uw (revisie) documenten? Zijn alle aanpassingen van de laatste jaren keurig bijgehouden? Een groot voordeel bij storing en onderhoud en of bij uitbreiding.  Wordt bijvoorbeeld uw bliksem-; inbraak-; brand-; ontruiming- of calamiteiten installatie aan een meerjarig onderhoudsschema gekoppeld? Wat zal een goed werkende onderhouden installatie van meerwaarde hebben voor zowel de veiligheid, het comfort (meer plezier en motivatie) als de verkoop van het pand? En wat te denken van een lagere verzekeringspremie?

Voor de opleveringstoets, zie tab inspecties en houd het bij met beheersmaatregelen of de onderhoudstoets.

 

 

 

Terug naar boven

 

Terug naar boven

 

Terug naar boven

 

Terug naar boven

 

Terug naar boven

© 2015 Ton Primus

Alle rechten voorbehouden