Consultancy

Ton Primus, 47 jaar ervaring in Electrical Engineering en Management ondersteuning.

Voor praktische uitvoerende ondersteuning of bedrijfsorganisatorisch beleidsadvies krijgt u een gelijkwaardige professionele gesprekspartner om tot de juiste beslissing(en) te komen.

Raadgeving

U wilt te raden gaan, heeft behoefte aan een goed consult, uw vraag om raad is mijn uitdaging. Innovatief maar wel pragmatisch, creativiteit koppelen aan u als de opdrachtgever en medeverantwoordelijk willen zijn voor het te bereiken resultaat.

In een prettige sfeer en een goed gesprek, komen wij op de juiste plek.

Het innerlijk weten wat het juiste is om te doen; niet doen, zelf doen of uitbesteden.

Voor praktische uitvoerende ondersteuning of bedrijfsorganisatorisch beleidsadvies krijgt u een gelijkwaardige professionele gesprekspartner om tot de juiste beslissing(en) te komen.

Mijn specialisatie is generalist zijn met specifieke inhoudelijke vakkennis en mens onder de mensen zijn voor de toepassing van de eenvoud in de bedrijfsvoering, een holistische werkwijze. Samen vormen wij een geheel, ieder verantwoordelijk voor zijn deel van het geheel. De wijze waarop ik zaken doe:

1. Een goed gesprek en / of uitwisselen van noodzakelijke gegevens;

2. Het vaststellen van de dienst en het afbakenen van de taakverdeling tussen u als de opdrachtgever en mijn organisatie.

3. Ik werk een voorstel / plan van aanpak uit met een budget indicatie of breng een offerte uit.

4. U geeft de opdracht, ondertekend de bevestiging.

5. Ik voer de opdracht uit.

6. Er vindt een (tussen) eindcontrole / oplevering / evaluatie plaats. Ik zorg en ontzorg, verzorg ook de nazorg en onderhoud de relatie met u zolang als dat gewenst is.

 

 

Advies

De reis van het Leven is als een avontuur beleven, de weg als doel of op weg naar een doel. Een visie vertalen en beleefbaar maken en als een missie uitvoeren, of spreekt u liever over een droom beleven. Velen zijn onderweg op hun levensreis van levensfase naar levensfase en onderweg komen wij de mensen tegen die samen met ons op weg zijn. Vele stemmen, vele pelgrims, één reis.

We reizen dus nooit echt alleen en samen creëren wij de mogelijkheden op die weg om het avontuur ook echt te beleven, er ook plezier aan beleven en dat is niet altijd even gemakkelijk.

Wij komen daarin allemaal onze eigen weerstand tegen, het gaat niet meer zo soepel als in het begin. Soms sta je er helemaal in je eentje voor en zit het echt tegen. Uit ervaring weet ik dat elke persoon, manager met haar / zijn functie - taak of ondernemer met haar / zijn bedrijfsplan echt wel weet waar die heen wil. Alleen heeft zij / hij niemand in zijn directe omgeving aan wie zij / hij zijn Ideeën of vragen kan voorleggen, een persoon die je begrijpt, die samen met jou de weg kan overzien en of voor zich ziet, de weg die jij wilt gaan. Even iemand anders nodig hebben is geen zwakte maar een kracht die je naar behoefte in kunt zetten en die je graag behulpzaam is met het maken van de juiste keuze voor dit moment.

Van uit het verleden in het hier en nu aangekomen, sta je allemaal weleens stil op dat ene kruispunt en vraag je jezelf af; Hoe nu verder? Klopt het nog met wat ik voor ogen had?

Op zo'n moment heeft u als persoon, manager of ondernemer een goed advies nodig van een ervaren reiziger die u begrijpt, die precies dat onder woorden / in beeld brengt wat in jezelf reeds aanwezig is en je wat je ook voor ogen had. Ik leer u uzelf weer vooruit helpen, motiveren en leer u opnieuw een relatie met uzelf en dus uw omgeving aan te gaan. Want de weerstand zit in jou, het verlangen het te willen bereiken, het echt willen ontvangen is de sleutel om er te komen.

Staat u open voor zo'n projectie met een eerlijke feedback - feedforward / tip? Dan kunt u ook bevestigd zien waar het nog geoptimaliseerd kan worden, waar u nog aan kunt / moet werken voor u verder kunt. Zowel privé als zakelijk krijgt u tips en aanbevelingen, rijken wij u methoden en structuur aan die u weer kunt gebruiken om verder te gaan op de door u zelf gekozen weg.

Mijn advies: Neem even de tijd om samen met mij nog even te herhalen wat u zelf wilt, om daar opnieuw het kompas en het reisplan op af te stemmen. In de Tom Tom zou je dat kunnen doen door; via een tussenstation te reizen; de snelweg; de provinciale weg; via Tol, het veerpont; de weg op te gaan en je daar op instellen.

Het hoe: praktische samenwerking met de voordelen in de praktijk; of het kan ook een stap verder gaan; met een toegevoegde onderscheidende waarde; die zich vertaald in opbrengsten en positief herkenbaar in de markt, het managen van resultaten.

De wijze waarop het advies tot stand komt; zie de 6 stappen bij raadgeving.

 

 

Onderzoek

Betekent het nagaan van: Van wat? Dat is aan u om die vraag te stellen, wat wilt u uitgezocht hebben? U kunt op deze site zien dat ik een breed terrein bestrijk, zowel Elektrotechnisch als de Bedrijfskundige zaken. Dat mens en bedrijf één geheel vormen, dat ik lange termijn oplossingen wil bieden, bruggen wil slaan als het ergens niet harmonieert of communiceert. Dat ik wil meewerken aan het optimaliseren van Persoonlijke - Project- Bedrijfsprestaties ofwel uw dienstverlening om deze op het gewenste peil te brengen, upgraden en /of op peil te houden en van een toegevoegde waarde wil voorzien.

Om nu goed te zien wat er hapert in het (voorheen) zo goed lopende proces (of starten met een nieuw te ontwikkelen proces) tussen mens en bedrijf, moet je kijken naar de oorzaak van de problemen / knelpunten. Dan onderzoek je wat de reden geweest is, om er lering uit te trekken en om te kijken of er nu wel oplossingen voor handen zijn. Die toen niet mogelijk waren. Geen pilletje voor de pijn / een kunstje leren, maar structureel, vanaf de bron, kijken waar de verbinding verbroken is geweest en dan dat structureel herstellen om te voorkomen dat het opnieuw hapert.

Het kan zijn dat er toen niet voldoende financiën waren. Dat niet de juiste vrouw / man op de juiste plaats aanwezig kon zijn. Dat er nog nieuwe ontwikkelingen gaande waren, middelen die nog niet rijp waren om toe te passen. Dat het aan ervaring en / of opleiding en / of inzicht ontbrak bij een aantal medewerkers. Dat diegene die het wel konden te druk of niet bij machte waren om die kennis over te dragen aan hun collega's en of toe te passen.

We zijn allemaal klanten van elkaar, we leveren allemaal aan elkaar een dienst, een complementaire werkwijze is gemeengoed. Zowel externe- als interne- klanten. Door volledig integraal samen te werken kan een project slagen. Dan is duidelijkheid vooraf het belangrijkste wapen. Hoe maak je elkaar duidelijk wat je van de ander verlangt? Door goed te communiceren van hoog tot laag, van Klant naar Directie, naar Manager - Werknemer en vise versa door dezelfde taal te spreken of deze te vertalen:

Door te zeggen of te vragen: Dit is wat ik wil! Is dit wat u ook bedoelt?

Door dat proces handen en voeten te geven middels onderzoek en voorbeelden, komt er na chaos, structuur en helderheid, voor duidelijkheid.

Ik kan dat voor u verzorgen op een zo eenvoudig mogelijke wijze door:

• Nulmeting, huidige situatie;

• Het maken van een beeld van de gewenste situatie;

• Door het gezamenlijk door te lopen krijgen wij samen eenzelfde beeld én hebben wij de vaardigheden als aanvoer voor de werkvloer;

• Wij starten het traject op, om tot de gewenste situatie te komen;

• Het gezamenlijk doorlopen van het proces, met de doelstelling: leraar te worden door zelf te ervaren het weer aan anderen te leren, dan wordt het makkelijker delegeren, gedrag wordt cultuur en gedragen;

• Concreet stappenplan gerelateerd aan de context;

• Dit kan met mijn eenvoudige methoden en de mogelijkheden, die wij gezamenlijk creëren.

Zie ook de 6 stappen bij raadgeving.

 

 

© 2015 Ton Primus

Alle rechten voorbehouden

top